Horario de misas en Baiona

PUBLICIDAD

Parroquia de Santa Cristina (A Ramallosa)

Días laborables: 19:00
Vísperas de festivo: 19:00
Festivos: 12:00 19:00

Parroquia de Santa María (Ex Colegiata)

Días laborables: 19:00
Vísperas de festivo: 19:00
Festivos: 10:00 12:30 19:00

Carmelitas Descalzas

Días laborables: 08:45
Festivos: 08:45

Convento de Madres Dominicas

Días laborables: 09:00
Festivos: 09:00