Horario de misas en Azpeitia

PUBLICIDAD

Parroquia de San Sebastián de Soreasu

Días laborables: 19:00 (euskera)
Vísperas de festivo: 18:30 (euskera)
Festivos: 12:30 (euskera)

Centro de Culto Sanjuandegi


Festivos: 11:15 (bilingüe)

Religiosas Siervas de María

Días laborables: 09:00 (castellano)
Festivos: 09:00 (castellano)

Concepcionistas Franciscanas

Días laborables: 09:00 (euskera)
Festivos: 09:00 (euskera)